About us/O nama 


ENGL. The association EMEDEA was established in 2016 as  the part of the European project called “Development of the Partners’ Council for the Labour Market of Šibenik-Knin County”.

At that time, the organisation’s name was “Partners’ Council for the Labour Market of Šibenik-Knin County” and its primary objective was to empower individuals by enhancing their skills and knowledge, thereby increasing their chances of finding employment. By bridging the gap between job seekers and the requirements of employers, the association aimed to create a more efficient and competitive labor market. Ultimately, our efforts aimed to benefit individuals as well as the broader economy in the region.

Over time, the association has expanded its activities to areas such as sustainable development, environment, entrepreneurship, employment and social inclusion, culture, research, STEM, and healthy lifestyle, and has renamed itself to EMEDEA, an acronym composed of the initial letters of the English words Education, Employment, Mediterranean, Entrepreneurship, Development, and Art, thus better reflecting the range of the association's activities.

The association has also started implementing several European and national projects such as “The Pathway To Better Future”, “Blue Adriatic”, “Stop PTSD-I Feel Better,” and “Demy Coop.” These projects allowed us to broaden our impact and contribute to the overall development of the region.

The President of the association Emedea since its establishment is Mrs. Mira Lepur, and the Secretary General of the association is Mr. Stipe Španja. The General Assembly of the association consists of representatives from 30 organisations from the public, private, and non-governmental sectors in the Adriatic region of Croatia. 

HRV. Udruga EMEDEA osnovana je 2016. godine kao jedna od aktivnosti Europskog projekta "Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije".

U to vrijeme naziv organizacije bio je "Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije", a glavni cilj bio je osnažiti ljudske resurse  jačanjem vještina i znanja pojedinaca a kako bi isti povećali svoje prilike za zapošljavanje. Povezujući tražitelje posla s potrebama poslodavaca, udruga je imala za cilj stvaranje učinkovitijeg i konkurentnijeg tržišta rada te dobrobiti od kojih su koristi imali i pojedinci i u konačnoci cjelokupno gospodarstvo regije. 

Tijekom vremena, Udruga je proširila svoje aktivnosti na područja održivog razvoja, okoliša, poduzetništva, zapošljavanja i socijalne uključenosti, kulture, istraživanja, STEM-a i zdravog načina života te je preimenovala svoj naziv u ime EMEDEA a što je akronim sastavljen od početnih slova engleskih riječi Education, Employment, Mediterranean, Entrepreneurship, Development and Art  (hrv. Obrazovanje, Zapošljavanje, Mediteran, Poduzetništvo, Razvoj, Umjetnost), na taj način bolje oslikavajući obuhvat djelovanja udruge. 

Udruga je također započela i s provoedbom nekoliko europskih i nacionalnih projekata poput  projekata: "Putokaz do boljeg sutra", "Plavi Jadran", "Stop PTSP - Osjećam se bolje" i "Demy Coop." Ti su projekti omogućili  Udruzi da proširii svoj pozitivni  utjecaj i pridonese ukupnom razvoju regije.

Predsjednica Udruge Emedea od njenog osnivanja je gđa.Mira Lepur, a glavni tajnik udruge je gosp. Stipe Španja. Skupština Udruge sastoji se od predstavnika 30 organizacija iz javnog, privatnog i nevladinog sektora u Jadranskoj Hrvatskoj. 


Mira Lepur, the first president and the counceptual founder of Emedea 

Mira has extensive experience in local and regional development and a wealth of expertise in effectively managing sustainable development projects. She specializes in strategic planning, project development, financing, and management of sustainable public sector projects in Croatian and European regions.

Having been one of the first Croatian interns at the European Commission in Brussels in 2007, Mira is a true advocate of European policies. She supports the New European Bauhaus initiative in promoting sustainability, social inclusion, and aesthetics in urban and rural development.

Mira is highly knowledgeable about the latest trends and advancements in sustainability, place branding, and placemaking and is brimming with innovative ideas. She is a creative and strategic thinker and brings a visionary approach to her work.

 

Mira Lepur, prva predsjednica i idejna začetnica udruge Emedea 

Mira ima dugogodišnje iskustvo rada u javnom i privatnom sektoru na projektima lokalnog i regionalnog razvoja, te uspjeh u pripremi i upravljanju velikog broja projekata održivog razvoja. Područja djelovanja obuhvaćaju: analize EU i nacionalnih politika, strateško planiranje, razvoj i provedbu  projekata, financiranje  te teritorijalni marketing i brendiranje mjesta.

Kao jedna prvih  stažistica  iz RH u Europskoj komisiji u Bruxellesu 2007. g, Mira se ističe kao istinski zagovornik europskih politika te osobito odupire  Novi Europski Bauhaus, inicijativu koja promovira održivost, socijalnu inkluziju i estetiku u urbanom i ruralnom razvoju.

Mira je  "creative thinker", razmišlja strateški, orijentirana je ka ostvarenju ciljeva i ima vizionarski pristup radu.